Quels sont les fruits & légumes de saison? 5

Suite et fin en partant de novembre...

o                                        Chou de Bruxelles

o                                        Chou rouge

o                                        Chou-chinois

o                                        Chou-rave

o                                        Choufrisé

o                                        Cima di Rapa

o                                        Courge

o                                        Céleri

o                                        Céleri-branche

o                                        Epinard

o                                        Fenouil

o                                        Maïsdoux

o                                        Oignon

o                                        Poireau

o                                        Pomme de terre

o                                        Racine rouge

o                                        Radis

o                                        Radis long

o                                        Salsifis

Fruits

 

o                                        Ananas

o                                        Avocat

o                                        Banane

o                                        Citron

o                                        Fruit de la passion

o                                        Kaki

o                                        Kiwi

o                                        Mandarine

o                                        Mangue

o                                        Marron

o                                        Noix

o                                        Orange

o                                        Papaye

o                                        Poire

o                                        Pomme

33 fruits et légumes pour le mois de décembre

 

Légumes

 

o                                        Carotte

o                                        Catalonia

o                                        Chou blanc

o                                        Chou de Bruxelles

o                                        Chou rouge

o                                        Chou-chinois

o                                        Choufrisé

o                                        Cima di Rapa

o                                        Courge

o                                        Céleri

o                                        Oignon

o                                        Poireau

o                                        Pomme de terre

o                                        Racine rouge

o                                        Radis

o                                        Salsifis

Fruits

 

o                                        Ananas

o                                        Avocat

o                                        Banane

o                                        Citron

o                                        Fruit de la passion

o                                        Kiwi

o                                        Litchi

o                                        Mandarine

o                                        Mangue

o                                        Marron

o                                        Noix

o                                        Orange

o                                        Orange sanguine

o                                        Pamplemousse

o                                        Papaye

o                                        Poire

o                                        Pomme

http://www.fruits-legumes.org/calendrier-fruits-legumes

Les commentaires sont fermés.